Spotlight

บุญธรรม ภาคโพธิ์ เชฟใจใหญ่กล้าคิด กล้าทำและไม่เคยหยุดเรียนรู้

เชฟบุญธรรม ภาคโพธิ์ แห่ง ฮอนโมโน ซูชิ หรือที่รู้จักกันในนาม เชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่น มาพูดคุยและฟังเรื่องราวชีวิตที่กว่าจะมายืนถึงจุดนี้ต้องฝ่าฟันและพบเจอกับประสบการณ์อะไรบ้าง