Insight

ทุกนิยามของความสุขในการอยู่อาศัย..คือหัวใจของการออกแบบบ้าน

เพราะการอยู่อาศัยภายใน “บ้าน” การสร้าง Space ให้มีความ Flexible และครบครัน จึงเป็นสิ่งสำคัญของบ้านที่จะช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้จริงและเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบ

ทุกนิยามของความสุขในการอยู่อาศัย..คือหัวใจของการออกแบบบ้าน


เพราะการอยู่อาศัยภายใน บ้าน การสร้าง Space ให้มีความ Flexible และครบครัน จึงเป็นสิ่งสำคัญของบ้านที่จะช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้จริงและเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบ ซึ่ง Space ที่ดีต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกบ้านคู่กันไป

การออกแบบบ้านนอกจากจะต้องให้ความสำคัญของการใช้งาน และอยู่อาศัยจริงแล้ว เรื่องของฟังก์ชั่น, Space ก็ถือเป็นหัวใจหลักของการออกแบบด้วยเช่นกัน เพราะ Space คือกายภาพของบ้าน ถ้ามีการจัดสรรพื้นที่ที่ดีสร้างประสบการณ์ สร้างอารมณ์ สร้างบรรยากาศในการอยู่อาศัย ก็เหมือนเราได้ดูแลสุขภาพของตัวเอง


การสร้าง Space ที่ดี ต้องคำนึงถึงการใช้สอย ที่ครบทุกฟังก์ชั่น ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย และการเลือกใช้วัสดุ นอกจากความสวยงามแล้ว ต้องดูแลรักษาได้ง่ายในระยะยาว อีกทั้งต้องคำนึงถึงการประหยัดพลังงานอีกด้วย
นอกจากความสำคัญของพื้นที่ภายในบ้านแล้ว บรรยากาศที่มาพร้อมกับธรรมชาติก็เป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบที่ให้ผู้อยู่อาศัยสัมผัสแสง และ ลม อาทิการเลือกใช้กระจกแบบ Full High รอบบ้าน เพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติ พร้อมทำชายคาที่ยื่นยาว 1.20 เมตร ในแต่ละชั้น มาพร้อมกับ Façade ซึ่งเป็นองค์ประกอบตกแต่งที่มีลักษณะเหมือน “ท่อนไม้ซุง” สามารถช่วยลดพลังงานความร้อนไม่ให้แสงแดดเข้าตัวบ้านได้โดยตรง 100% และลดการมองเห็นของบ้านฝั่งตรงข้าม เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่

อาศัย ขณะที่พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน มีการออกแบบให้มีการเชื่อมต่อพื้นที่ใช้สอยภายในและภายนอกบ้าน ในส่วนของ Living Area สวน และสระว่ายน้ำ ทำให้เกิดเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ของบ้าน ทั้งยังเป็นการระบายอากาศให้กับตัวบ้าน สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกิจกรรมของคนในครอบครัว เพิ่ม Relationship ระหว่างกันมากว่าขึ้น เน้นการแบ่งโซนต่างๆ ให้เป็น Family area แยก Age gap ให้แต่ละคนในสมาชิกครอบครัวได้มีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเอง


โครงการอิสสระ เรสซิเดนซ์ พระราม9 และ โครงการบ้านอิสสระ บางนา บ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มชาญอิสสระ ให้ความสำคัญ และใส่ใจทุกรายละเอียดของการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ทุกนิยามการอยู่อาศัยของคุณ