Lifestyle

มารู้จักกัญ (ชา) เถอะ

พืชทางเศรษฐกิจชนิดนึงที่เรียกว่ากำลังมาแรงในขณะนี้ กัญชาก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลายชนิด


หลังจากกฎหมายประกาศปลดล็อกกัญชา ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ โดยส่วนต่าง ๆ ของกัญชาที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบ และช่อดอก มีสาร THC (Tetrahydrocannabinol เป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ทำให้เคลิบเคลิ้มหลอนและเมาได้) ไม่เกินร้อยละ 0.2%

ทั้งนี้แม้ว่ากฎหมายจะประกาศปลดล็อกกัญชา อนุญาตให้ประชาชนได้ปลูก และใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของกัญชา โดยเฉพาะประโยชน์ทางการแพทย์ ดูแลสุขภาพ รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว วันนี้ Issara Life Blog จะพาท่านผู้อ่านมาทำความรู้จัก “กัญชา” สายพันธุ์ต่างๆ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย และต่างประเทศ เริ่มที่สายพันธุ์ซาติวา (Cannabis sativa) กำเนิดในแถบเส้นศูนย์สูตร ชอบแดด อากาศร้อนชื้น ลำต้นหนา ความสูง 1.5-7.5 เมตร ใบยาวเรียว 5-9 แฉก ระยะการเติบโตพร้อมเก็บเกี่ยว 9-16 สัปดาห์ มีสาร THC ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทสูงกว่าอินดิกา สายพันธุ์อินดิกา (Cannabis indica) กำเนิดในอินเดีย และบริเวณตะวันออกกลาง ชอบที่ร่ม อากาศเย็น ลำต้นพุ่มเตี้ย ความสูง 180 ชม. ใบกว้าง สั้น กิ่งก้านดกหนา ระยะเติบโตพร้อมเก็บเกี่ยว 6-8 สัปดาห์ มีสาร CBD ออกฤทธิ์ระงับประสาท ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ลดอาการปวดเรื้อรัง สายพันธุ์รูเดอราลิส (Cannabis ruderalis) กำเนิดบริเวณตอนกลางและตะวันออกของทวีปยุโรป อยู่ได้ทั้งอากาศร้อนและเย็น มีลำต้นเตี้ย ดูคล้ายวัชพืช ใบกว้างมี 3

แฉก ปริมาณ THC ต่ำ มี CBD สูง มักนำไปผสมข้ามสายพันธุ์กับซาติวาและอินดิกา เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางยา (ข้อมูลอ้างอิงจาก www.canceralliance.co.th)ในส่วนของสายพันธุ์ในประเทศไทยเรานั้น กัญชาสายพันธุ์หางกระรอก ถือเป็นสายพันธุ์ไทยที่ได้รับความนิยม และเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลก เพราะมีค่า THC สูง พันธุ์แท้ดั่งเดิมมีถิ่นกำเนิดตามเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร


ส่วนประกอบของกัญชาที่นำไปใช้ประโยชน์มีทั้งในส่วนของ ช่อดอก, ใบ, เปลือก, ลำต้น, เส้นใย, กิ่ง ก้าน และ ราก ส่วนช่อดอกแห้งจะนำไปสกัดเป็นน้ำมันกัญชา และนำไปใช้ทางการแพทย์ได้ ต้นกัญชาเพศเมียเท่านั้นที่จะออกช่อดอกให้และเมื่อออกดอกจะมีไตรโคม (Trichomes) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของต้นกัญชาที่สะสมสารสำคัญของกัญชาประกอบด้วย THC, CBD และสารอื่นๆ อีกกว่า 400 ชนิด (ข้อมูลอ้างอิงจาก https://th.yanhee.net/)