ชาญอิสสระ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ "BaBa Beach Club Phuket” พร้อมอัพเดทแผนธุรกิจปี 61


ชาญอิสสระ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ "BaBa Beach Club Phuket” พร้อมอัพเดทแผนธุรกิจปี 61